អត្ថបទថ្មីៗ

ក្លឹប Barcelona បានជោគជ័យក្នុងការនាំយកកម្លាំងដ៏សំខាន់មួយរូបពីក្លឹបយក្យរបស់អាឡឺម៉ង់ក្រុម Borussia Dortmund

ក្លឹប Barcelona បានជោគជ័យក្នុងការនាំយកកម្លាំងដ៏សម្ខាន់មួយរូបពីក្លឹបយគ្សរបស់អាឡឺម៉ង់ក្រុម Borussia Dortmund [អានបន្ត ...]

August 28, 2017

អ្នកណាជាមនុស្សដំបូងដែលរស់នៅក្នុងសេតវិមាន?

យើងគ្រប់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថាសេតវិមានជាកន្លែងស្នាក់នៅនឹងធ្វើការរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកគ្រប់រូប។ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីរូបណាដែលបានរស់នៅសេតវិមានមុនគេ? សេតវិមានបាន [អានបន្ត ...]

August 28, 2017