អត្ថបទថ្មីៗ

Motivation

វិធីសាស្រ្តបញ្ចៀសជម្លោះដោយសារការទាល់គំនិតគ្នា

ជាការពិតណាស់ ការទាល់គំនិតគ្នា ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថា ដែលមានគំនិតប្រឆាំងគ្នា មានគំនិតមិនស្របគ្នា តែងតែប្រកែកនូវគំនិតរបស់ភាគីម្ខាងទៀត វាបានធ្វើ [អានបន្ត ...]

September 9, 2017

ហេតុអ្វីមនុស្សចេះតែប្រែប្រួលចឹង ?

វាហាក់បីជាសំនួរគ្មានចម្លើយអញ្ចឹង ខ្ញុំមិនមែនជាវិភាគមនុស្សអ្វីនោះទេ​ ហើយខ្ញុំក៍មិនមែនជាអ្នកដែលត្រូវយល់ពីមនុស្សដែរ។ រាល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់មិនមែនអត់ចម្លើយទេ [អានបន្ត ...]

August 28, 2017