អត្ថបទថ្មីៗ

អាហារូបករណ៍

និស្សិតជ័យលាភី IUHW ចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ដើម្បីទទួលអាហារូបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រនៅប្រទេសជប៉ុន

អតីតបេក្ខជននិទ្ទេសA លំដាប់ទី៥ ឆ្នាំសិក្សា២០១៦ ឈាងលីម៉េង ថ្មីៗនេះទើបតែទទួលបាន អាហារូបករណ៍ International University of Health and Welfare (IUHW) [អានបន្ត ...]

September 25, 2017

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ របស់ក្រុមហ៊ុន Smart

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ របស់ក្រុមហ៊ុន Smart សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ ដែលមានតម្លៃរហូតដល់ ១៥០០០ [អានបន្ត ...]

September 16, 2017