អត្ថបទថ្មីៗ

ប្រលោមលោក

សង្សារចាស់​ (ភាគទី ០១)

ដរាបណាផែនដីនៅតែវិលមនុស្សនៅតែជួបគ្នា ។ មិនថាធ្លាប់ស្បថប៉ុន្មានដងថា នឹងមិនជួបមនុស្សម្នាក់នោះទៀតក៏ដោយ គង់តែមានថ្ងៃមួយសន្និវាស តម្រូវអោយជួបគ្នា ។ មនុស្សដែលខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបាន [អានបន្ត ...]

October 7, 2017