អត្ថបទថ្មីៗ

កីឡា

កីឡាករដែលសង្ហារជាងគេទាំង១០ រូបក្នុងលោក

ខាងក្រោមនេះជាឈ្មោះ កីឡាការដែលមានរូបរាងស្រស់សង្ហារជាទីចាប់អារម្មណ៏របស់នារីគ្រប់រូប ព្រមទាំងទេព្យកោសល្យក្នុងការលេងបាល់ដ៏ល្អអត់ខ្ចោះ។ ពួកគេ [អានបន្ត ...]

September 5, 2017

ប្រវត្តិសង្ខេបមួយចំនួននៃព្រឹត្តិការណ៏កីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៏

ព្រឹត្តិការណ៏កីឡាប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៏ត្រូវបានគេអោយឈ្មោះដើមថា“​​​South East Asain Peninsula Game” ឬ “SEAP Games”។ នៅថ្ងៃទី២២​ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៥៨ ប្រទេស [អានបន្ត ...]

August 29, 2017

ក្លឹប Barcelona បានជោគជ័យក្នុងការនាំយកកម្លាំងដ៏សំខាន់មួយរូបពីក្លឹបយក្យរបស់អាឡឺម៉ង់ក្រុម Borussia Dortmund

ក្លឹប Barcelona បានជោគជ័យក្នុងការនាំយកកម្លាំងដ៏សម្ខាន់មួយរូបពីក្លឹបយគ្សរបស់អាឡឺម៉ង់ក្រុម Borussia Dortmund [អានបន្ត ...]

August 28, 2017