អត្ថបទថ្មីៗ

គោលការណ៍គ្រឹះធំៗចំនួន ៣ នៃជីវិតជោគជ័យ

យើងដឹងហើយថាភាពជោគជ័យ អ្នកណាក៏ចង់ជោគជ័យដែល ហើយម្នាក់ៗមានគោលដៅខុសៗគ្នាដើម្បីសំរេចគោលដៅរបស់ខ្លួន ក៏ប៉ុន្តែភាពជោគជ័យនោះស្ថិតលើខ្លួន​ឯងទេជាអ្នកកំណត់ដូច្នេះ ដើម្បីជោគជ័យយើងត្រូវមានគ្រឿងផ្សំរបស់វា។ ដូចយើងធ្វើម្ហូបចឹងដែរ បើយើងធ្វើសម្លរកកូរចឹង បើយើងធ្វើគឺត្រូវមានគ្រឿងផ្សំរបស់វា ប្រៀបទៅជោគជ័យរបស់មនុស្សក៏ដូចគ្នាផងដែល ត្រូវមានគ្រឿងផ្សំដូចគ្នា ដើម្បីដឹងច្បាស់គ្រឿងផ្សំនៃជោគជ័យមានអ្វីខ្លះ គឺមានដូចខាងក្រោម៖

១.​ សុខភាព ( Healthy )

banner3

ទោះជោគជ័យយ៉ាងណាក៏ដោយ ហើយមានលុយច្រើនក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែបើសុខភាពមិនល្អនោះភាពជោគជ័យនោះក៏មិនបានការដែល ដោយសារការជោគជ័យនោះពោពេញដោយអាប់អួរ ក៏ប៉ុន្តែបើសុខភាពល្អនោះ និងធ្វើអោយជីវិតស្រស់បំព្រង។​ ដូចជា ស្ថាបនិក Apple លោក Steav Job លោកគឺជាមនុស្សដែលជោគជ័យមួយរូប ក៏ប៉ុន្តែសុខភាពគាត់មិនអំណោយផលនោះធ្វើអោយគាត់បាត់បង់អ្វីទាំងអស់។

២.​ គ្រួសារ ( Family )

dfr-main

គ្រួសារជាកត្តាជំរុញអោយជោគជ័យផងដែល ពីព្រោះពួកគាត់ជាកត្តាលីករមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តអោយយើងទៅមុខបាន ហើយពីក្រោយជោគជ័យនោះ ក៏មានសាច់ញាត្តិជាច្រើនដែលជាកម្លាំងដែលលើកទឹកចិត្តអោយខ្លាំងផងដែរ។ សំរាប់បុគ្គលដែលមានគ្រួសារហើយ ម្នាក់ជាប្រពន្ធ ឬប្តីជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តខ្លាំង ថែមទាំងព្រមពិបាកជាមួយអ្នកដើម្បីឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គនៅខាងមុខផងដែរ។

៣. ការងា ( Jobs )post_a_job

 

នៅពេលយើងមានការងារច្បាស់លាស់នោះគឺជាពេលដែលយើងនឹងជោគជ័យមួយកម្រិតហើយដែលជាកត្តាមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្តនៅថ្ងៃខាងមុខ​បន្ថែមទៀត។ ភាពជោគជ័យគឺកើតពីយើងផ្ទាល់ និងកត្តាជំរុញខាងក្រៅផងដែរ។

​កត្តាទាំងនេះជាភាពចាំបាច់មួយដែលផ្តល់អោយយើងជោគជ័យបានមួយកម្រិត ក៏ប៉ុន្តែជោគជ័យនោះស្ថិតលើការខំខ្លួនឯងផងដែរ។ មិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងគឺជោគជ័យនោះទេ គឺមានកត្តាជាច្រើនទៀតស្ថិតលើការរកឃើញរបស់ខ្លួនផ្ទាល់។

 

Credit by Leng

មានចំងល់អ្វីអាច Comment ពីក្រោមបានអ្នកទាំងអស់គ្នា

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s