អត្ថបទថ្មីៗ

ភាពខ្លាំង និងភាពខ្សោយរបស់សត្វឥន្រ្ទី ដែលមានការទាក់ទងនឹងមនុស្ស ដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំ

​                Adler_jagt (1)           ​ 

                  _ ចំនុចខ្លាំងរបស់សត្វឥន្ទ្រី

 • មានលក្ខណៈជាអ្នកដឹកនាំ ស្រលាញ់មុខមាត់ និងកិត្តិយស
 • មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ និងមានទស្សនៈវែងឆ្ងាយ
 • ចូលចិត្តកំនត់គោលដៅ និងរៀបចំចាត់ចែង
 • មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង និង មានភាពរឹងបឹុង
 • មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការបង្គាប់បញ្ជា
 • ហ៊ានប្រឈមមុខចំពោះបញ្ហា ចូលចិត្តសេរីភាព
 • មានភាពរហ័សរហួនក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រ
200440345-001

Bald eagle (Haliaeetus leucocephalus) in flight

          _ ចំនុចខ្សោយរបស់សត្វឥន្ទ្រី

 • មិនចូលចិត្តឪ្យអ្នកផ្សេងមកបញ្ជា
 • ពិបាកលួងលោមឪ្យប្តូរចិត្ត
 • យកខ្លួនឯងជាគោល
 • មិនចូលចិត្តការរង់ចាំ
 • មិនទទួលយកគំនិតអ្នកដទៃដោយងាយៗទេ
 • មិនចូលចិត្តការស្តីបន្ទោស និងរងសម្ពាធ

 

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s