អត្ថបទថ្មីៗ

ពិព័រណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះក្នុងសប្ដាហ៍នេះ?

Untitled design

ពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជា ២០១៧

ពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជា ២០១៧ ជាពិព័រណ៍ថ្នាក់ជាតិមួយដើរតួរយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកជួយជំរុញវប្បធម៍នៃការអាន និង លើកកម្ពស់ដល់ការសរសេរពីសំណាក់កវីនិពន្ធក្នុងប្រទេស។  អ្នកអាចទទួលបានចំនេះដឹងជាច្រើនអំពីសៀវភៅ អ្នកក៏អាចរកទិញសៀវភៅនានាបានក្នុងតម្លៃទាបផងដែរ។

 

ពិព័រណ៍នេះដែរនឹងដំណើរការរយះពេល ៣ ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី ៨ ដល់ ១០ ខែឆ្នូ ២០១៧ ស្ថិតក្នុងបរិវេនបណ្ណាល័យជាតិ។

ពិព័រណ៍សិក្សា ២០១៧ ( RULE )

24068313_2409372799287303_6891368233290440987_n

ពិព័រណ៍សិក្សា ២០១៧ ជាពិព័រណ៍មួយទើបនឹងកើតឡើងជាលើកទីមួយនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនិតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច ដែលមានរយះពេល ១ ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ នៅថ្ងៃទី ៩ ខែ ឆ្នូ ២០១៧ ខាងមុខនេះ ។

23915756_2409370219287561_4460996639412246661_n

ពិព័រណ៍នេះផងដែរ ផ្តោតសំខាន់លើការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ។ អ្នកអាចចូលរួមជាមួយពិព័រណ៍នេះ ដោយនឹងទទួលបានការកំសាន្តនានា ការទិញសៀវភៅក្នុងតម្លៃទាប និងការចូលរួមការងារសង្គមជាច្រើនទៀត។

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: