អត្ថបទថ្មីៗ

បុណ្យដំណាច់ឆ្នាំអ្នកនិយាយភាសាបារាំងនៅកម្ពុជា!!!!!!

តើបុណ្យណូអែលខាងមុខនេះតើប្រិយមិត្តមានគម្រោងទៅដើរ លេង ឬមានគម្រោងជប់លៀងនៅណាហើយឬនៅ? ប្រសិនបើមិនទាន់មានទេថ្ងៃនេះទំព័រ eDailyShare សូមណែនាំនូវកម្មវិធីជប់លៀងបុណ្យដំណាច់ឆ្នាំដែលរៀបចំដោយនិស្សិតនីតិសាស្ត្រភាសាបារាំង ដែលកម្មវិធីប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះ។ ដើម្បីដឹងព័ត៌មានលម្អិតសូមអាននូវការប្រកាសខាងក្រោមជាពីរភាសារ :

ស្វាគមន៍មកកាន់ពិធីបុណ្យដំណាច់ឆ្នាំ ដែលជាកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំ រៀបចំឡើងដោយក្រុមនិស្សិត ថ្នាក់ពិសេសនីតិសាស្ត្រភាសាបារាំង ;

យើងខ្ញុំជានិស្សិតថ្នាក់ពិសេស នីតិសាស្ត្រភាសាបារាំង មានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញ សាស្ត្រាចារ្យ សិស្សច្បងគ្រប់ជំនាន់ រួមទាំងមិត្តនិស្សិតទាំងអស់ មកចូលរួមកម្មវិធីនេះ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះ ចាប់ពីម៉ោង ៤រសៀលតទៅ នៅសហសាល B នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច។

បញ្ជាក់ : អាចរកជាវសំបុត្របាន នៅការិយាល័យភាសាបារាំង

Bienvenue à la Fête de fin d’année ^^

C’est un événement annuel pour les étudiants de la Filière Spéciale de Droit ;

Enseignants, seniors et étudiants, nous avons un grand plaisir de vous inviter ;

Le 23 décembre 2017 à partir de 16H ,,

À l’amphi B au sein de l’Université Royale de Droit et des Sciences Économiques.

**Les billets peuvent être achetés à l’espace Francophone**

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s