អត្ថបទថ្មីៗ

វេទិកាអំណានកម្ពុជា

វេទិកាអំណានកម្ពុជាបានមកដល់ហើយ ក្រោមប្រធានបទ “តើការអានបានរួមចំណែកដល់ភាពជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួន ផ្នែកអប់រំ និងវិជ្ជាជីវៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបានយ៉ាងដូចម្តេច?” ដោយមានការចូលរួមពីវាគ្មិនពោរពេញទៅដោយបទពិសោធន៍ និងភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតជាមួយនឹងការអាន។ កុំភ្លេចណា នៅថ្ងៃសុក្រ ទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញសាស្រ្ត​ ក្នុងសាលប្រជុំ ស្រី ឌីម។book

Register: https://goo.gl/VN3r5V

Credit: Cambodia Book Fair

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s