អត្ថបទថ្មីៗ

ចង់យល់ច្បាស់ពី យុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការធ្វើប្រេនឌីង?

EXECUTIVE TALKS 2017 ស្តីពី “យុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការធ្វើប្រេនឌីង” ដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី០៤​ ខែតុលា ២០១៧ ខាងមុខនេះ នឹងជួយពន្យល់អ្នក។

វេគ្មិន ចូលរួមដោយ៖ 

21993110_1485315438217132_5220393024775273535_o

ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរួម សូមចូលទៅកាន់៖​ https://goo.gl/PosBpg

ទីតាំង៖ CSX Cambodia
តម្លៃសំបុត្រ ៥ដុល្លារ

ប្រភព៖ CSX Cambodia

ដោយ៖ ពេជ្រ

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s