អត្ថបទថ្មីៗ

ឳកាសក្លាយជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរៀបចំ សិក្ខាសាលាស្ដីពីអនាម័យសម្រាប់កុមារ

Hygiene for Kids
​Goel Community គឺជាអង្គការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍មួយដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2006 ជាមួយបេសកកម្មផ្តល់ឱកាសសេដ្ឋកិច្ចដល់ភូមិក្រីក្រនៅតាមខេត្ត។ ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃអង្គការសមធម៌ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក Goel Community ធានាថាការអនុវត្តទាំងអស់របស់វាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគោលការណ៍នៃយុត្តិធម៌ពាណិជ្ជកម្ម។ ​Goel Community កំពុងស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាមួយយើងក្នុងការរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “អនាម័យសម្រាប់កុមារ” ។
 22007829_1743682132600941_6404849009965484698_n
សិក្ខាសាលានេះរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី ១៤ តុលា ២០១៧ ក្នុងខេត្ត តាកែវ ។

មុខងារជ្រើសរើស៖ 

១ Media team
២ Workshop operation team
៣ Organizing team

ផុតកំណត់: September 29, 2017
ផ្ញើ CV ទៅកាន់ goelplus@gmail.com

​ប្រភព៖ Goel Community
ដោយ៖ ពេជ្រ

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s