អត្ថបទថ្មីៗ

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល បើកអោយចូលទស្សនាដោយសេរី

ចំពោះអ្នកដែលចង់រៀននៅ ស.វ.ស ឬសាលាក្រហមអាចចូលរួមបានជាមួយកម្មវិធី “ទស្សនាចរ ស.វ.ស” ឱកាសស្វែងយល់ពីអនាគតសាកលវិទ្យាល័យអ្នក។
21766378_1569174146453999_6226538125009438329_n
“ទស្សនាចរ ស.វ.ស” (UHS Open House) គឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយដែល សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល បានបង្កើតឡើងដំបូងគេនៅឆ្នាំ២០១៥។ កម្មវិធីនេះ បានផ្តល់ឱកាសជូនចំពោះអនាគតនិសិ្សត និង ក្រុមគ្រួសារ ដើម្បីឱ្យពួកគាត់ បានស្វែងយល់ឱ្យកាន់តែច្បាស់អំពីសក្តានុពលរបស់អនាគតសាកលវិទ្យាល័យ របស់គាត់ និង ផ្តល់ជាព័ត៌មានបន្ថែមច្បាស់លាស់ សម្រាប់ជំនួយសា្មរតី ជូនអនាគតនិស្សិតក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាបានត្រឹមត្រូវ។

 

ចំពោះពេលវេលា សាកលវិទ្យាល័យមិនបានបានប្រកាសនៅឡើយទេ ពួកយើងចុះផ្សាយជាបន្តទៀត ។

 

ដោយ៖ ពេជ្រ

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s