អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ របស់ក្រុមហ៊ុន Smart

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ របស់ក្រុមហ៊ុន Smart សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ ដែលមានតម្លៃរហូតដល់ ១៥០០០ ដុល្លារ។
smart

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

ទីតាំងទទួលពាក្យសុំអាហារូបករណ៍៖ Smart shop មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាទូទាំងប្រទេស នាយកដ្ឋានឧត្ដមសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញ វិទ្យាស្ថានប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យា ទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន (NIPTICT)

ដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍៖ នាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា (ចំពោះបេក្ខជនដែលជ្រើសរើសការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យា ទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន (NIPTICT) ត្រូវយកពាក្យស្នើទៅដាក់នៅ NIPTICTផ្ទាល់តែម្ដង)។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់លេខ៖ ០១០ ២៣៤ ០៧៥ ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖www.smart.com.kh/scholarship

ទាញយកសេចក្ដីជូនដំណឹងអាហារូបករណ៍ SmartEdu ៖https://goo.gl/8v8x5F
ទាញយកពាក្យសុំ ៖ https://goo.gl/EemWdt

ប្រភព៖ MOEYS

ដោយ៖ ពេជ្រ

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s