អត្ថបទថ្មីៗ

ប្រទេសណាខ្លះដែលមាន GDP ខ្ពស់ជាងគេក្នុងពិភពលោក ?

តើអ្នកបានដឹងទេថា ប្រទេសណាដែលមាន GDP ខ្ពស់ជាងគេ ? អ្នកប្រហែសជាគិតថា ប្រទេសដែលល្បីៗ ដូចជា សហរដ្ឋអាមេរិច ចិន រុស្សី តែប្រទេសទាំងនោះមិនបានចាប់ជាប្រទេសដែលមាន GDP ខ្ពស់ជាងគេទាំង ៥ ក្នុងគេហទំព័រយើងនោះទេ ។ ដើម្បិកាន់តែច្បាស់សូមអានទាំងអស់គ្នា ៖

1 Luxembourg

Luxembourgធ្លាប់ជាប្រទេសឧស្សាហកម្ម​  ឥឡូវបានប្រែក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយនៅក្នុងពិភពលោក  ចំនួនមនុស្សដែលបាត់បង់ការងារមានតិចបំផុត  ប្រជាជនមានកម្រិតរស់នៅខ្ពស់​  ហើយអាយុមធ្យមករបស់មនុស្សម្នាក់ៗមានអាយុ៨០​​  ​Luxembourgជាប្រទេសដ៏មានសុវត្ថភាពនៅក្នុងលោកហើយមានកម្រិតរស់នៅខ្ពស់  GDPដែលប្រជាជនម្នាក់ៗទទួលបានគឺ១១០៤២៤ដុល្លា

2 Norway

Norwayជាប្រទេសរីកចម្រើនផ្នែកឧស្សាហកម្ម​​   ឧស្សាកម្មផ្នែកប្រេងកាតជាបង្អែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជន​  ដែលបានធ្វើអោយប្រជាជនមានកម្រិតរស់នៅខ្ពស់  ហើយ GDPដែលប្រជាជនម្នាក់ៗទទួលបានគឺ១០០៣១៨ដុល្លា​ ។

3 Qatar

Qatarដោយសារតែរបកគំហើញនៃប្រេងនៅក្នុងប្រទេស   វាបានធ្វើអោយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះប្រែលប្រូលទាំងស្រុង ។សព្វថ្ងៃប្រទេសនេះមានកម្រិតរស់នៅខ្ពស់   ថែមទាំងទទួលបានប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍សង្គម និ​ង​ សេវាសុខាភិបាលឥតគិតថ្លៃ​​​   GDPដែលប្រជាជនម្នាក់ៗទទួលបានគឺ១០០២៦០ដុល្លា

4 Switzerland

ប្រទេស Switzerland​ ជាប្រទេសដែលមានបំផុត   ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនបំផុតនិងមានជីវិតរស់នៅខ្ពស់  ជាប្រទេសដែលសម្បូរដោយធនធានទេសចរណ៍  ដែលមានរហាសនាមថា”សួនច្បារពិភពលោក”​​​ ហើយGDPដែលប្រជាជនម្នាក់ៗទទួលបានគឺ៨១៣២៤ដុល្លា

5 Australia

ប្រទេស Australiaជាប្រទេសដ៏សមស្របរស់នៅបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោក  វាជាប្រទេសរីកចម្រើនជាងគេនៅក្នុងទ្វីប​​  វាមានប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍សង្គមដ៏ល្អ  ហើយGDPដែលប្រជាជនម្នាក់ៗទទួលបានគឺ៦៤៨៦៣ដុល្លា។

 

 

 

ដោយ៖ Singhong

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s