អត្ថបទថ្មីៗ

សភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្តជ្រើសរើស Volunteer

សភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្ត ត្រូវការ Volunteer រៀបចំកម្មវិធី Leadership in Diversity ។

21430051_1738290559806765_5090886319928039786_n

កម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃ ០១ ខែ តុលាខាងមុខនេះ វេលាម៉ោង ៨ ព្រឹក  ដល់ ៥ ល្ងាច ។

​ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ៖ ១៣ កញ្ញា ២០១៧

ចូលរួមដាក់ពាក្យតាមរយៈ https://goo.gl/dpzwxN

ប្រភព៖ Paññāsāstra Student Senate-PASS

 

ដោយ៖ ពេជ្រ

cropped-edailyshare011.jpg

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s