អត្ថបទថ្មីៗ

វីដេអូ ណែនាំអំពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋល្បីៗនៅកម្ពុជា

ថ្ងៃនេះផងដែរ ក្រុមការងារគេហទំព័រ eDailyShare បានចេញនូវ វីដេអូ ណែនាំមួយអំពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋល្បីៗនៅកម្ពុជា តាមរយៈ Facebook Page ដែលជាជំនួយស្មារតីខ្លះៗ និងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យរបស់អ្នក ។

ដើម្បីកាន់តែច្បាស់ សូមទស្សនា វីដេអូខាងក្រុម៖

 

 

ដោយៈ ពេជ្រ

បញ្ចាក់៖ ហាមថតចម្លងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រុមការងារ eDailyShare ។

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s