អត្ថបទថ្មីៗ

“ផ្លូវត្រូវដើរក្រោយបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ”

សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសស្តីពី “ផ្លូវត្រូវដើរក្រោយបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ” ប្រព្រឹត្តនៅទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ទីតាំងនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យ ។

ចូលរួមដោយមិនគិតថ្ងៃ !

សម្រាប់ការចុះឈ្មោះសូមទាក់ទងមក 016 500 990 / 093/011 786 788

ឬចុះឈ្មោះតាមរយៈ Link៖ ​goo.gl/forms

 

ដោយ៖ ពេជ្រ

បញ្ចាក់ៈ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំមិនមែនជាម្ចាស់នៃកម្មវិធីនេះឡើយ។ យើងគ្រាន់តែធ្វើការចែករំលែកបន្តតែប៉ុណ្ណោះ!
​

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s