អត្ថបទថ្មីៗ

ចំនួនមេដាយសរុបនៃព្រឹត្តិការណ៏ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ ២០១៧

ក្រោយបញ្ចាប់ការប្រកួតអស់ជាច្រើនថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ដល់ ៣១ សីហានេះ នៅទីក្រុង​ Kaula Lumpur ប្រទេស ម៉ាលេស៊ី។ ព្រឹត្តិការណ៏នេះបានដំណើរការយ៉ាងរលូន ក្នុងប្រភទវិញ្ញាសារចំនួន ​៣៨ប្រភេទ។

38-Sports-SEAG2017

ដោយមានការប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញពីសំណាក់កីឡាការ កីឡាការនីទាំង ១១ប្រទេស រួមជាមួយ ភាពរីករាយ រំភើប។​ យើងបានឃើញថា មេដាយសរុបទាំងអស់ដែល ប្រទេសទាំងអស់នោះដណ្ដើមបានគឺចំនួន ១៣៣៤ មេដាយ។ ក្នុងនោះមានដូចជា៖

១. ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី៖ មាសចំនួន​ ១៤៥ ប្រាក់ចំនួន ៩២ សំរិទិ្ធចំនួន ៨៦ សរុប ៣២៣មេដាយ

២. ប្រទេសថៃ៖ មាសចំនួន​ ៧២ ប្រាក់ចំនួន ៨៦ សំរិទិ្ធចំនួន ៨៨សរុប ២៤៦មេដាយ

៣. ប្រទេសវៀតណាម៖ មាសចំនួន​ ៥៨ ប្រាក់ចំនួន ៥០ សំរិទិ្ធចំនួន ៦០ សរុប ១៦៨មេដាយ

៤. ប្រទេសសិង្ហបុរី៖ មាសចំនួន​ ៥៧ ប្រាក់ចំនួន ៥៨ សំរិទិ្ធចំនួន ៧៣ សរុប ១៨៨មេដាយ

៥. ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី៖ មាសចំនួន ៣៨​ ប្រាក់ចំនួន ៦៣ សំរិទិ្ធចំនួន ៩០ សរុប ១៩១មេដាយ

Screenshot (41)

៦. ប្រទេសហ្វីលីពីន៖ មាសចំនួន​ ២៤ ប្រាក់ចំនួន ៣៣ សំរិទិ្ធចំនួន ៦៤ សរុប ១២១មេដាយ

៧. ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា៖ មាសចំនួន​ ប្រាក់ចំនួន ១០ សំរិទិ្ធចំនួន ២០ សរុប ៣៧មេដាយ

៨. ប្រទេសកម្ពុជា៖ មាសចំនួន​ ប្រាក់ចំនួន សំរិទិ្ធចំនួន ១២ សរុប ១៧មេដាយ

៩​. ប្រទេសឡាវ៖ មាសចំនួន​ ប្រាក់ចំនួន សំរិទិ្ធចំនួន ២១ សរុប ២៦មេដាយ

១០. ប្រទេសព្រុយនេ៖ មាសចំនួន​ ប្រាក់​ចំនួន​ សំរិទិ្ធចំនួន សរុប ១៤មេដាយ

១១. ប្រទេសទីម័រលេស៖ មាសចំនួន​ ប្រាក់ចំនួន សំរិទិ្ធចំនួន សរុបមេដាយ

fireworks_sea_games_myanmar_closing_ceremony_12222013

12 volunteers wau

ប្រភព៖ គេហទំព័រផ្លូវការនៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ២០១៧

Admin: Dodge44

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s