អត្ថបទថ្មីៗ

កាយវិការ ៣ យ៉ាងបង្ហាយពីអារម្មណ៏របស់អ្នក 

១ ការដាក់ជើងដាច់ពីគ្នាបង្ហាញពីភាពលេចធ្លោ

នៅពេលជើងទាំងពីររបស់អ្នកឈរយ៉ាងរឹងមាំដែលចែកទម្ងន់របស់អ្នកឱ្យស្មើគ្នា វាបង្ហាញថាអ្នកជាមនុស្សរឹងពឹង មិនងាយចុះចាញ់​។ បុរសដែលឈរបែបនេះ បង្ហាញថាគាត់មានភាពជាបុរសពិត និងបង្ហាញសាមគ្គីភាពក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុម។​

Picture of Lifehack

២ ការអង្គុយកែងជើងលើគ្នាមានន័យថាមនុស្សមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់

ការអង្គុយជាមួយកជើងរបស់អ្នកដាក់កាត់គ្នាបែបនេះអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមនុស្សចេះគួរសម និងទន់ភ្លន់។ តែចំពោះក្នុងការសម្ភាសន៍វិញ ការអង្គុយជាមួយជើងកែងអាចអោយគេដឹងថាអ្នកមានការភ័យ មិនមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង។ ​កាយវិការបែបនេះអាចបង្ហាញថាអ្នកកំពុងកាន់កាប់អារម្មណ៍អវិជ្ជមានឬភាពមិនប្រាកដប្រជាណាមួយ។ ​

៣ អង្គុយដាក់ជើងម្ខាងលើជើងម្ខាងទៀត បង្ហាយពីក្លាហាន

​ ការអង្គុយបែបនេះបង្ហាញថាអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីជជែកនិងមានការប្រកួតប្រជែង។ ​

 

ប្រភពៈ Lifehack

ដោយៈ ពេជ្រ

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s