អត្ថបទថ្មីៗ

Volunteer Needed !

សិក្ខាសាលាដ៍ធំបំផុតនៅឆ្នាំ ២០១៧ របស់ Ananta ស្ដីពី How to Choose the Right Majors and Overseas Scholarships គឺជាសិក្ខាសាលាបែបតំរង់ទិសដល់សិស្សវិទ្យាល័យដើម្បីជ្រើសរើសនូវជំនាញរបស់ខ្លួនអោយបានត្រឹមត្រូវ ដែលប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី​ ១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខនេះ នៅសាល Techno (ITC)។

រូបភាព Ananta

រូបភាព Ananta

អ្នកនឹងទទួលបានពីការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយនេះ

 

 

  1. Volunteering experience
  2. Certificate of appreciation
  3. Building networking
  4. Confident and leadership skills

មិនចាំបាច់មានបទពីសោធន៏ក៏ដាក់បានដែរ

Apply now:
Apply

ដោយៈ ពេជ្រ

ប្រភពៈ  Ananta Page

បញ្ចាក់ៈ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំមិនមែនជាម្ចាស់នៃកម្មវិធីនេះឡើយ
យើងគ្រាន់តែធ្វើការចែករំលែកបន្តតែប៉ុណ្ណោះ!

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s