អត្ថបទថ្មីៗ

មេដាយទាំង១,២៩៣ក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ២០១៧នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ ប្រទេសណាខ្លះទទួលមេដាយកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី២៩ឆ្នាំ២០១៧នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី?

ទាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី២៩ឆ្នាំ២០១៧នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៩ សីហានេះមេដាយចំនួន១,២៩៣ក្នុងចំណោមកីឡា៣៨ប្រភេទត្រូវបានដណ្ដើមដោយកីឡាករនិងកីឡាការនីពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នាទាំង១១ក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

38-Sports-SEAG2017.png

១. ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី៖ មាសចំនួន​ ១៣៦ ប្រាក់ចំនួន ៨៩ សំរិទិ្ធចំនួន ៨៣ សរុប ៣០៧មេដាយ

២. ប្រទេសថៃ៖ មាសចំនួន​ ៦៩ ប្រាក់ចំនួន៨៦ សំរិទិ្ធចំនួន ៨៦ សរុប ២៤១មេដាយ

៣. ប្រទេសវៀតណាម៖ មាសចំនួន​ ៥៨ ប្រាក់ចំនួន ៥០ សំរិទិ្ធចំនួន ៥៩ សរុប ១៦៧មេដាយ

៤. ប្រទេសសិង្ហបុរី៖ មាសចំនួន​ ៥៦ ប្រាក់ចំនួន ៥២ សំរិទិ្ធចំនួន ៧២ សរុប ១៨០មេដាយ

៥. ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី៖ មាសចំនួន ៣៨​ ប្រាក់ចំនួន ៦២ សំរិទិ្ធចំនួន ៨៥ សរុប ១៨៥មេដាយ

Untitled

៦. ប្រទេសហ្វីលីពីន៖ មាសចំនួន​ ២៤ ប្រាក់ចំនួន ៣១ សំរិទិ្ធចំនួន ៦៣ សរុប ១១៨មេដាយ

៧. ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា៖ មាសចំនួន​ ៧ ប្រាក់ចំនួន ១០ សំរិទិ្ធចំនួន ២០ សរុប ៣៧មេដាយ

៨. ប្រទេសកម្ពុជា៖ មាសចំនួន​  ប្រាក់ចំនួន  សំរិទិ្ធចំនួន ១២ សរុប ១៧មេដាយ

៩​. ប្រទេសឡាវ៖ មាសចំនួន​ ប្រាក់ចំនួន សំរិទិ្ធចំនួន ២០ សរុប ២៥មេដាយ

១០. ប្រទេសព្រុយនេ៖ មាសចំនួន​  ប្រាក់ចំនួន​ សំរិទិ្ធចំនួន សរុប ១៣មេដាយ

១១. ប្រទេសទីម័រលេស៖ មាសចំនួន​ ប្រាក់ចំនួន សំរិទិ្ធចំនួន សរុប មេដាយ

ប្រភព៖ គេហទំព័រផ្លូវការនៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ២០១៧

Admin: Dodge44

 

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s