អត្ថបទថ្មីៗ

អ្នកណាជាមនុស្សដំបូងដែលរស់នៅក្នុងសេតវិមាន?

យើងគ្រប់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថាសេតវិមានជាកន្លែងស្នាក់នៅនឹងធ្វើការរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកគ្រប់រូប។ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីរូបណាដែលបានរស់នៅសេតវិមានមុនគេ? សេតវិមានបានចាប់ផ្តើម​​កសាង​​​ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ១៧៩២ដែលវាស្ថិត​នៅក្នុងកំឡុងពេលនៃអាណត្តិទី២របស់ លោក ចច វ៉ាសីុងតោន ដែលជាប្រធានាធិបតីទី១ នៃសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ។

pres_adams_john

ប្រធានាធិបតីទី២អាមេរិក ចន អាដាម

ប៉ុន្តែសេតវិមាន ឬ ហៅជា​ភាសា​អង់គ្លេសថា White House មិនមែនត្រូវបានរស់នៅមុនគេដោយលោក វ៉ាសីុងតោននោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ សេតវិមានត្រូវបានបើកអោយចូលរស់នៅដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ១៨០០
ស្ថិតនៅ​ក្នុងអាណត្តិ​​​​​​​​​​របស់ប្រធានាធិបតីទី២ អាមេរិក គឺលោក ចន អាដាម។

Maison_Blanche

សេតវិមាន

ដោយ ៖ កូនញញួរ
រូបភាព ៖ Google

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s